Galleria Shop

Ωράριο eshop: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-18:00 - Σάββατο κλειστά / Τ: 2311243004 - 2310759227

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΑΛΛΑΓΗ

Εισαγωγή

Η Ιστοσελίδα www.galleriashop.gr είναι «Δικτυακός τόπος» και «Ηλεκτρονικό κατάστημα» έκθεσης και διάθεσης προϊόντων (ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ) μέσω του Διαδικτύου. Τον παρόντα διαδικτυακό τόπο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία  «GATE FASHION »  με Α.Φ.Μ. 801257677 / Δ.Ο.Υ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ που εδρεύει στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 73, Τ.Κ. 56224, Εύοσμο Θεσσαλονίκης και e-mail επικοινωνίας  [email protected]

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόν διαδικτυακού τόπου (Galleriashop.gr) των υπηρεσιών και των προϊόντων που διατίθενται μέσω αυτής, υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Ο επισκέπτης/χρήστης καλείτε να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβεί  στην χρήση του διαδικτυακού τόπου και στην αγορά προϊόντων μέσω αυτού, μόνον εφόσον συμφωνεί με το περιεχόμενό τους. Συνιστάται ο έλεγχος της παρούσας σελίδας εκ μέρους των χρηστών, ώστε να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Η χρήση του Galleriashop.gr μετά την ενημέρωση του χρήστη για τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης συνεπάγεται την αποδοχή τους.

Οι παρόντες όροι είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο.


ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ


Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον παρόντα Διαδικτυακό τόπο είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες, είτε αφορούν στην ταυτότητα  μας, είτε στα περιεχόμενα προϊόντα/υπηρεσίες από το ηλεκτρονικό κατάστημά μας. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών  ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου ή λόγω ανωτέρας βίας. 

Το Galleriashop.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα και τα μεγέθη των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρεί ρητή επιφύλαξη αναφορικά με την εγκυρότητα των διαθέσιμων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ποσοτήτων και μεγεθών των προϊόντων, καθόσον ενδέχεται η ενημέρωση των να πραγματοποιείται μέσα σε μια (1) ώρα από την στιγμή της τροποποίησης τους. 


ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Δεδομένης της διεθνοποιημένης φύσης του διαδικτύου και του όγκου του, οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση κάθε χρήστη στο Galleriashop ή την χρήση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως συνδρομής αμέλειας, δεν γεννούν ευθύνη της Εταιρείας, ή των στελεχών της, ή των διευθυντών της ή των εργαζομένων ή των συνεργατών της ή οποιονδήποτε αντιπροσώπων της. Οι χρήστες καλούνται να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς και άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για ζημίες και έξοδα τα οποία προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση του Galleriashop ή την αδυναμία χρήσης του, από οποιοδήποτε πρόσωπο, ή σε σχέση με αδυναμία εκτέλεσης, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση λειτουργίας ή εκπομπής ή πτώση γραμμής συστήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία προκληθεί ζημία, ή βλάβη, ή μόλυνση από ηλεκτρονικούς ιούς στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο που χρησιμοποιηθεί από χρήστη για την πρόσβαση / επίσκεψη / χρήση ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου του περιεχομένου του, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Οι  υπηρεσίες  που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου, παρέχονται στους χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος "ως έχουν". Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του Galleriashop και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των χρηστών. Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως σχετικές με τη λειτουργία ή τη χρήση του Galleriashop, ούτε για τυχόν ζημία, οποιουδήποτε είδους, η οποία προκλήθηκε είτε από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου είτε από τρίτους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους υποχρέωση αποζημίωσης για αξίωση που σχετίζεται με το περιεχόμενο του Galleriashop, ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια συναντάται στο περιεχόμενο του.